Nazwa
Rejestr uczniów stypendystów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
Komórka prowadząca
Wydział Edukacji
Informacje
dane osobowe uczniów i ich rodziców, miesieczny dochód, numery kont bankowych
Podstawa prawna
ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r nr 256 z późn. zm.
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
01.01.2005 r.
Data zakończenia
2019-10-08 00:00:00
Informacje objęte ochroną
dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych