Nazwa
Rejestr Uczniowskich Klubów Sportowych
Komórka prowadząca
WYDZIAŁ EDUKACJI
Informacje
dane teleadresowe klubu oraz dane o władzach
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. - o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.); Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 - j.t.
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
22.06.1999 r.