Nazwa
Rejestr niepublicznych placówek oświatowych
Komórka prowadząca
WYDZIAŁ EDUKACJI
Informacje
dane teleadresowe placówki, dane organu prowadzącego placówkę, kierunki kształcenia
Podstawa prawna
ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r nr 256 z późn. zm.
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
09.06.1999 r.