Nazwa
Rejestr uczniów podlegających obowiązkowi nauki
Komórka prowadząca
Wydział Edukacji i Kultury
Informacje
dane osobowe uczniów (imię, nazwisko, adres, dane o formie i miejscu spełniania obowiązku nauki)
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.nr 256 z późn. zm.
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
1.09.2003 r.
Data zakończenia
2019-10-08 00:00:00
Informacje objęte ochroną
dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych