Nazwa
Rejestr Stanu Cywilnego
Komórka prowadząca
Urząd Stanu Cywilnego
Informacje
akty stanu cywilnego, rejestr uznań i zapewnień, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaświadczenia o stanie cywilnym
Podstawa prawna
ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
03.2015 r.
Informacje objęte ochroną
Rejestr stanu cywilnego, z którego wydawane są odpisy i zaświadczenia jest rejestrem o ograniczonej jawności. Legitymację prawną osób uprawnionych wskazuje ustawa merytoryczna z 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.