Nazwa
Księgi Stanu Cywilnego
Komórka prowadząca
Urząd Stanu Cywilnego
Informacje
dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów
Podstawa prawna
ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2064)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
29.09.1986 r.
Informacje objęte ochroną
Księgi stanu cywilnego na podstawie ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2064)