Nazwa
Numeracja porządkowa nieruchomości
Komórka prowadząca
Wydział Geodezji i Kartografii
Informacje
ulica, nr porządkowy, właściciel, oznaczenie nieruchomości( nr działki):
Podstawa prawna
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr.193 poz.1287; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. pozycja 125)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
Rozporządzeniem z dnia 25.06.1968r. w sprawie numeracji nieruchomości ( Dz.U. z 1968 r. Nr 23, poz.151), kontynuacja poprzednich ustaleń prawnych obecnie znowelizowane.
Data zakończenia
2019-10-01 00:00:00
Informacje objęte ochroną
Dane osobowe i adresowe na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.926.)