Nazwa
Ewidencja zbiorników bezodpływowych
Komórka prowadząca
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej
Informacje
adres nieruchomości, nazwisko i imię właściciela
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 pkt 1)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
1.10.2001 r.
Informacje objęte ochroną
dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych