Nazwa
Ewidencja pól biwakowych oraz innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
Komórka prowadząca
Wydział Polityki Społecznej
Informacje
data wpisu, właściciel, zarządzający, okres świadczenia usług, liczba miejsc noclegowych, uwagi
Podstawa prawna
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2016.187 j.t. ze zm.)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
10.11.1999 r.