Nazwa
Oświadczenia Majątkowe pracowników Urzędu i pracowników jednostek organizacyjnych
Komórka prowadząca
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności