Nazwa
Oświadczenia Majątkowe pracowników Urzędu i pracowników jednostek organizacyjnych
Komórka prowadząca
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI