Nazwa
Ewidencja tytułów wykonawczych
Komórka prowadząca
Wydział Podatków
Informacje
Zawiera informacje o dłużnikach niezbędne dla prowadzenia egzekucji administracyjnej należności ustalanych lub określanych i pobieranych przez Prezydenta
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1201)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
01.01.1996r.