Nazwa
Ewidencja tytułów wykonawczych
Komórka prowadząca
Wydział Podatków
Informacje
Zawiera informacje o dłużnikach niezbędne dla prowadzenia egzekucji administracyjnej należności ustalanych lub określanych i pobieranych przez Prezydenta
Podstawa prawna
stawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.).
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
01.01.1996r.