Nazwa
Ewidencja podatników opłat lokalnych i opłaty skarbowej
Komórka prowadząca
Wydział Podatków
Informacje
Zawiera informacje o podatnikach i przedmiotach opodatkowania niezbędne dla wymiaru opłaty targowej oraz opłaty skarbowej.
Podstawa prawna
ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zmianami), ustawa o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
30.01.1991 r.