Nazwa
Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę
Komórka prowadząca
Biuro Obsługi Rady
Informacje
numer aktu, data sesji, nazwa aktu prawa miejscowego (zakres tematyczny), kategoria, oznaczenie publikatora, data ogłoszenia, data wejścia w życie, wn
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
1 stycznia 2012 roku
Informacje objęte ochroną
dane osobowe osób fizycznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm