Nazwa
Rejestr protokołów kontroli zewnętrznych
Komórka prowadząca
Wydział Organizacyjny
Informacje
nr RWA, organ kontrolujący, daty kontroli, temat kontroli, dokumentacja podsumowująca kontrolę
Podstawa prawna
Zarządzenie nr 324/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
1.01.2004 r.