Nazwa
Wydział Spraw Obywatelskich Referat Dowodów Osobistych (SO-III)
Adres
Bolesława Chrobrego 3
Telefon
32 43 92 198
Faks
32 42 24 124
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 8.00 do 15.00
czwartek od 8.00 do 17.30
piątek od 8.00 do 12.30
Zakres działania wskazanej wyżej jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika określony został w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Rybnika nr 315/2022 z dnia 16 maja 2022 r.