Nazwa
Wydział Informatyki Referat Integracji Systemów (Inf-V)
Telefon
32 43 92 393
Faks
32 42 24 124
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 18.00
piątek od 7.30 do 13.00
Zakres działania wskazanej wyżej jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika określony został w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Rybnika nr 265/2019 z dnia 18 kwietnia 2019