Nazwa
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Telefon
32 439 21 05
Faks
32 42 24 124
Adres e-mail

Bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez:

  • Wydział Architektury
  • Wydział Geodezji i Kartografii
  • Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
  • Wydział Mienia
  • Miejską Pracownię Urbanistyczną.

oraz sprawuje zwierzchnictwo wobec Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz pełni nadzór właścicielski nad spółkami, w których miasto posiada udziały lub akcje, za wyjątkiem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz spółki „HOSSA” sp. z o.o.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej pełni zastępstwo za Zastępcę Prezydenta Miasta – Pana Janusza Kopera w przypadku jego wyjazdu służbowego, choroby, urlopu lub innej nieobecności w pracy.