Nazwa
Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika
Adres
Telefon
32 43 92 169
Faks
32 42 24 124
 1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu:

  1) Wydział Edukacji
  2) Wydział Spraw Obywatelskich
  3) Urząd Stanu Cywilnego
  4) Wydział Promocji
  5) Biuro Kultury.
 1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta:

  1) jednostki oświatowe
  2) Miejski Żłobek w Rybniku
  3) Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
  4) Zarząd Zieleni Miejskiej
  5) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku
  6) Teatr Ziemi Rybnickiej
  7) Muzeum w Rybniku
  8) Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
  9) Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
  10) Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach
  11) Industrialne Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
 1. Pełnienie zastępstwa w przypadku wyjazdu służbowego, choroby, urlopu lub innej nieobecności
  w pracy Zastępcy Prezydenta Miasta – Pana Piotra Masłowskiego.