Nazwa
Centrum Systemów Kontrolno - Zarządczych Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych (OIN)
Telefon
32 43 92 307
Faks
32 42 24 124
Adres e-mail
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 8.00 do 15.00
czwartek od 8.00 do 17.30
piątek od 8.00 do 12.30