Nazwa
Wydział Geodezji i Kartografii (G)
Telefon
32 43 92 384
Faks
32 42 24 124
Adres e-mail
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 8.0 do 15.00
czwartek od 8.00 do 17.30
piątek od 8.00 do 12.30
Zakres działania wskazanej wyżej jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika określony został w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Rybnika nr 265/2019 z dnia 18 kwietnia 2019