Nazwa
Wydział Księgowości Referat Wydatków i Rozliczeń (Ks-II)
Telefon
32 43 92 326
Faks
32 42 24 124
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 8.00 do 15.00
czwartek od 8.00 do 17.30
piątek od 8.00 do 12.30