Data publikacji
2018-05-18 10:12:40
Nr sprawy
ZP.271.56.2018
Tytuł zamówienia
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Gotartowicach, z podziałem na zadania
Data przetargu
2018-05-29 (przesunięto na 2018-05-30)