Data publikacji
2018-05-21 15:05:14
Nr sprawy
ZP.271.62.2018
Tytuł zamówienia
Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania: Zadanie 1) Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2) Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej Zadanie 3) Edukacja międzypokoleniowa z komputerem – etap 1 – stworzenie pracowni komputerowej.
Data przetargu
2018-06-04 (przesunięto na 2018-06-05)