Data publikacji
2018-08-03 12:22:38
Nr sprawy
ZP.271.107.2018
Tytuł zamówienia
Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych w dzielnicy Rybnik-Północ.
Data przetargu
2018-08-21 (przesunięto na 2018-08-22)