Data publikacji
2019-02-08 12:50:31
Nr sprawy
ZP.271.12.2019
Tytuł zamówienia
Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji
Data przetargu
2019-02-18