Data publikacji
2019-09-05 09:17:58
Nr sprawy
ZP.271.106.2019
Tytuł zamówienia
Dostawa urządzeń i wyposażenia placu zabaw w dzielnicy Boguszowice Osiedle dla zadania pn. „Ogród zabaw – Zabawowe ZOO”
Data przetargu
2019-09-16