Data publikacji
2019-11-22 10:47:59
Nr sprawy
ZP.271.127.2019
Tytuł zamówienia
Zakup środków czystości dla rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania (3 zadania)
Data przetargu
2019-12-02