Data publikacji
2019-11-25 14:17:14
Nr sprawy
ZP.271.133.2019
Tytuł zamówienia
Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji.
Data przetargu
2019-12-04 (przesunięto na 2019-12-05)