Data publikacji
2020-12-04 16:52:25
Nr sprawy
ZP.271.90.2020
Tytuł zamówienia
Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji
Data przetargu
2020-12-14