Data publikacji
2021-11-16 12:52:32
Nr sprawy
ZP.271.99.2021
Tytuł zamówienia
Zakup środków czystości dla rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – zakup podstawowych środków czystości. Zadanie nr 2 – zakup specjalistycznych środków czystości, m.in. do pielęgnacji i konserwacji podłóg itp. Zadanie nr 3 – zakup papieru toaletowego oraz ręczników papierowych. Zadanie nr 4 – zakup środków do dezynfekcji.
Data przetargu
2021-11-24