Data publikacji
2022-05-23 09:01:47
Nr sprawy
ZP.271.34.2022
Tytuł zamówienia
Zakup mebli z regulacją dostosowanych do dzieci niepełnosprawnych do sal lekcyjnych, świetlicy i stołówki w SP1, SP7 i SP34 w ramach projektu "Dostępna szkoła", z podziałem na trzy zadania
Data przetargu
2022-06-01