Data publikacji
2022-12-05 11:25:01
Nr sprawy
ZP.271.94.2022
Tytuł zamówienia
Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji
Data przetargu
2022-12-14