Data publikacji
2018-05-02 08:49:12
Nr sprawy
ZP.271.55.2018
Tytuł zamówienia
Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w dzielnicy Kamień z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną
Data przetargu
2018-05-17 (przesunięto na 2018-05-23)