Data publikacji
2018-08-09 13:04:31
Nr sprawy
ZP.271.112.2018
Tytuł zamówienia
Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku, w dzielnicy Kłokocin - zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj
Data przetargu
2018-08-27