Data publikacji
2018-11-02 15:18:54
Nr sprawy
ZP.271.158.2018
Tytuł zamówienia
Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na wylotach z kanalizacji deszczowej z podziałem na zadania. Zadanie 1. Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ. Zadanie 2. Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej.
Data przetargu
2018-11-20 (przesunięto na 2018-11-21)