Data publikacji
2018-11-16 11:14:22
Nr sprawy
ZP.271.156.2018
Tytuł zamówienia
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania (8 zadań)
Data przetargu
2018-12-03 (przesunięto na 2019-01-10)
Dokumenty w sprawie