Data publikacji
2018-11-27 12:57:51
Nr sprawy
ZP.271.164.2018
Tytuł zamówienia
Budowa instalacji klimatyzacji z podziałem na zadania: zadanie 1) budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku zadanie 2) budowa instalacji klimatyzacji w terenowych punktach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku
Data przetargu
2018-12-12 (przesunięto na 2019-01-16)
Dokumenty w sprawie
Metryka Ogłoszenie o zamówieniu [doc - 249 KB]
Metryka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [doc - 425 KB]
Metryka OiKiP Chrobrego - instalacji klimatyzacji_DOKUMENTACJA [zip - 4 MB]
Metryka OPS Punkty terenowe-klimatyzacja_DOKUMENTACJA [zip - 9 MB]
Metryka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [doc - 52 KB]
Metryka Odpowiedzi na pytania [doc - 196 KB]
Metryka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [doc - 52 KB]
Metryka Odpowiedzi na pytania [doc - 184 KB]
Metryka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [doc - 52 KB]
Metryka Informacja dla Wykonawców [doc - 178 KB]
Metryka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [doc - 52 KB]
Metryka Informacja dla Wykonawców [doc - 179 KB]
Metryka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [doc - 52 KB]
Metryka Odpowiedzi na pytania [doc - 224 KB]
Metryka OiKiP dz.Śródmieście - instalacja klimatyzacji 2018_zerowe.ath [ath - 40 KB]
OPS Punkty terenowe; wykonanie instalacji klimatyzacji 2018_zerowe.ath [ath - 119 KB]
Metryka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [doc - 52 KB]
Metryka Informacja dla Wykonawców [doc - 179 KB]
Metryka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [doc - 52 KB]
Metryka Odpowiedzi na pytania [doc - 240 KB]
OPS -KLIMA BIAŁYCH 7-RYS E-08_zamienny [pdf - 80 KB]
OPS -KLIMA BIAŁYCH 7-RYS SK-04_zamienny [pdf - 590 KB]
Metryka karta katalogowa - załącznik do pytania Wykonawcy [pdf - 201 KB]
karta katalogowa - załącznik do pytania Wykonawcy [pdf - 185 KB]
Odpowiedź na pytanie [doc - 240 KB]
Metryka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [doc - 52 KB]
Metryka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [doc - 52 KB]
Metryka Odpowiedź na pytanie [doc - 209 KB]
Metryka Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu [doc - 82 KB]
Metryka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [rtf - 230 KB]
Metryka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [doc - 140 KB]