Data publikacji
2019-09-17 15:05:02
Nr sprawy
ZP.271.109.2019
Tytuł zamówienia
Remont podjazdu wejścia głównego do budynku oraz nawierzchni chodników w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym, dzielnica Maroko-Nowiny
Data przetargu
2019-10-02