Data publikacji
2021-05-13 17:00:22
Nr sprawy
ZP.271.31.2021
Tytuł zamówienia
Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Gotartowice; termomodernizacja budynku wraz z przebudową źródła ciepła (wymiana kotła węglowego na kocioł pelletowy)
Data przetargu
2021-05-28 (przesunięto na 2021-05-31)