Data publikacji
2021-06-07 13:27:16
Nr sprawy
ZP.271.39.2021
Tytuł zamówienia
Dzielnica Kłokocin – wymiana instalacji c.o., wentylacja mechaniczna, wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła oraz przebudowa kotłowni węglowej na gazową, z podziałem na zadania: zad. 1: Szkoła Podstawowa nr 19 – wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku” wraz z wymianą kotła węglowego na instalację pomp ciepła w ramach projektu pn.: ”OZE w budynkach użyt
Data przetargu
2021-06-23 (przesunięto na 2021-06-29)