Data publikacji
2021-06-16 13:02:14
Nr sprawy
ZP.271.42.2021
Tytuł zamówienia
Roboty budowlane w placówkach edukacyjnych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. Szkoła Podstawowa nr 18 dz. Boguszowice Osiedle Zadanie nr 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 dz. Ochojec
Data przetargu
2021-07-01