Data publikacji
2022-03-23 13:51:25
Nr sprawy
ZP.271.14.2022
Tytuł zamówienia
Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym
Data przetargu
2022-04-07 (przesunięto na 2022-04-14)