Data publikacji
2023-11-16 17:07:32
Nr sprawy
ZP.271.81.2023
Tytuł zamówienia
Termomodernizacja obiektów z podziałem na cztery zadania: Zadanie 1 – Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20. Zadanie 2 – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 (budynek Przedszkola nr 2). Zadanie 3 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15. Zadanie 4 – Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów na terenie MOSiR w dz. Kamień w Rybniku.