Data publikacji
2023-11-28 08:16:05
Nr sprawy
ZP.271.89.2023
Tytuł zamówienia
Modernizacja boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rybniku, wraz z robotami towarzyszącymi - w formule „zaprojektuj i wybuduj”.