Data publikacji
2017-12-05 13:38:25
Nr sprawy
ZP.271.185.2017
Tytuł zamówienia
Opracowanie 6 koncepcji architektoniczno-urbanistycznych zagospodarowania części wspólnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w ramach programu „Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji”, z podziałem na zadania. (6 zadań)
Data przetargu
2017-12-14 (przesunięto na 2017-12-20)