Data publikacji
2018-03-01 12:53:07
Nr sprawy
ZP.271.16.2018
Tytuł zamówienia
Usługa wydruku zeszytu edukacyjnego, podręcznika i wykonania pomocy dydaktycznych do programu edukacji regionalnej w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, z podziałem na zadania (3 zadania)
Data przetargu
2018-03-09