Data publikacji
2018-04-13 10:39:05
Nr sprawy
ZP.271.46.2018
Tytuł zamówienia
Obsługa geodezyjna zadań realizowanych przez Wydział Dróg, z podziałem na zadania: zadanie 1: Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacja punktów granicznych na planowanych do realizacji zadaniach. zadanie 2: Wykonanie podziałów geodezyjnych w związku ze zmianą granic miasta Rybnika w rejonie ulicy Robotniczej.
Data przetargu
2018-04-23
Dokumenty w sprawie