Data publikacji
2018-10-10 15:16:55
Nr sprawy
ZP.271.135.2018
Tytuł zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” z podziałem na zadania
Data przetargu
2018-10-25