Data publikacji
2018-10-26 11:47:48
Nr sprawy
ZP.271.147.2018
Tytuł zamówienia
Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika
Data przetargu
2018-11-05