Data publikacji
2018-12-12 14:33:19
Nr sprawy
ZP.271.168.2018
Tytuł zamówienia
Wykonanie podziałów, wznowienie granic, pomiary punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podziałem na zadania (8 zadań)
Data przetargu
2018-12-20