Data publikacji
2019-03-11 10:18:48
Nr sprawy
ZP.271.5.2019
Tytuł zamówienia
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Popiel
Data przetargu
2019-04-15 (przesunięto na 2019-04-18)
Dokumenty w sprawie
Metryka Ogłoszenie o zamówieniu [pdf - 142 KB]
Metryka Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [doc - 568 KB]
Metryka zalacznik 10 - Wykaz działek ze zmienionym numerem karty mapy [xlsx - 10 KB]
zalacznik 11 - Analiza dla punktów granicznych obrębu [xls - 41 KB]
zalacznik 12 - Wykaz dzialek poza granicą [xlsx - 9 KB]
zalacznik 13 - Wykaz rozbieżności danych podmiotowych [xlsx - 9 KB]
zalacznik 14 - Spis dokumentacji architektoniczno - budowlanej do budynków [xlsx - 9 KB]
zalacznik 15 - Wykaz budynków na podstawie danych wywiadu terenowego [xlsx - 10 KB]
zalacznik 16 - Raport rozbieżności dla wszystkich budynków baza-wywiad- sposób sunięcia rozbieżności [xlsx - 13 KB]
zalacznik 20 - Analiza użytków [xlsx - 11 KB]
zalacznik 23 - Raport rozbieżności dla numerów adresowych i ulic [xlsx - 9 KB]
zalacznik 6 - Raport rozbieżności w zakresie działek ewidencyjnych [xls - 31 KB]
zalacznik 7 - Analiza powierzchni działek [xlsx - 10 KB]
zalacznik 8 - Wykaz działek dla których należy przeprowadzić procedurę ustalenia linii granicznych [xlsx - 9 KB]
zalacznik 9 - Analiza przecięcia linii granicznych działek z obrysami budynków [xls - 373 KB]
załacznik 17 - Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynków [xlsx - 12 KB]
załacznik 18 - Arkusz danych ewidencyjnych lokalu [xlsx - 10 KB]
załacznik 19 - Użytki Br i dr niezgodne z rozporządzeniem [xlsx - 10 KB]
załacznik 21 - Raport w zakresie zmiany danych podmiotowych [xlsx - 10 KB]
załacznik 22 - Raport zmiany grup i podgrup rejestrowych [xlsx - 9 KB]
Metryka Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ [doc - 126 KB]
Identyfikator postępowania [docx - 9 KB]
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_7fd2c6d8-1484-45c4-b324-9a8396d69b97 [asc - 700 B]
Plik JEDZ w formacie pdf [pdf - 74 KB]
Plik JEDZ w formacie xml [xml - 95 KB]
Metryka Odpowiedzi na pytania [rtf - 175 KB]
Metryka Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej [pdf - 67 KB]
Metryka Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu [doc - 54 KB]
Metryka Informacja o unieważnieniu postępowania [rtf - 144 KB]
Metryka Ogłoszenie o udzieleniu (unieważnieniu) postępowania opublikowane w Dz.U. UE [pdf - 105 KB]